20 септембар 2019

СУСРЕТИ НА ЈУ ТЈУБУ

Од Воје Додевског добио сам обавештење да је снимак са недавно завршених енигматских сусрета у Врњачкој Бањи поставио на свом каналу ''фото Воја'' на Ју Тјубу. Ко је заинтересован да то погледа нека кликне на овај линк:
https://www.youtube.com/watch?v=4xcyCL5Bsto16 септембар 2019

15 септембар 2019

Решења:
7246. Нас Ликар услика (на сликару С Лика)
7247. Савјестан сплавар (сав је стан С плав, ар)
7248. Доба беспарице (до бабе С П арице)
7249. Ово је доба нета (овој Е до Банета)
7250. Усан и нарвал (у Сани нар, вал)
7251. О, руж је скуп онима (оружје с купонима)
7252. Едиторијал о птицама на Уни (Еди Торија лоптицама на/п/уни)
7253. Сувише ширимо кревет Рушке (суви шешири, мокре ветрушке)
7254. Спот очара Маријана (с поточарама Ријана)
7255. Свод Еница мами шара (с воденицама миш, ара)
7256. Дошли перачу читачи (до шлипера чучи Тачи)
7257. Боле ли убоји? (Болели у боји)
7258. Тоникум узе Ира (Тони кум Узеира)
7259. Брада Реџи порасла (Б радар, Е џип, о Р ас ЛА)
7260. Оде сетва у пропаст (о десет ВА, у П ро, пас Т)
7261. Реке теку ка мору (рекет Е, кука, М ору)
7262. Тестове верица положила (тесто, веверица П, О ложи ЛА)
7263. На Суматри циклон хара (Н ас у М, А трицикл о Н, Х ара)