30 септембар 2012

Решења:
1541. Еви Зорба налио Мартел (телевизор, Бан, Али, Омар)
1542. Хормони то раде (хор, монитор, аде)
1543. Мерцедес (смер, це-де)
1544. Дај, почни читати СМС (ајпод, чинч, Тати, Симс)
1545. Мотел Еви Зорка прода (МО телевизор, кап, рода)
1546. Чека ме раскош (ЧЕ камера, С кош)
1547. Мони торба лепа (бале па монитор)
1548. Смештам пачиће (смеће, штампачи)
1549. Штаб Летоније (Ш таблет, О није)
1550. Масимо Савић (М Асимо сави Ћ)
1551. Парте Лев и Зора (пар телевизора)

Следеће две недеље тема је БОКС, у поставци или у решењу.