05 новембар 2022

НАЈРЕБУС ОКТОБРА

(ДРУГА ФАЗА)

 

У првој фази гласања учешће је узело 14 судија. У другу фазу иде 10 ребуса који су сакупили од 7 до 10 бодова. У другој фази гласања, шесторо судија одабраће 5 ребуса за које сматрају да су најбољи и поделиће им бодове по систему 5, 4, 3, 2 и 1 бод. Судије у другој фази биће Борис Назански, Решад Бесничанин, Мирослав Цветковић, Владимир Шарић, Будимир Ћосовић и Бранислав Никић.

Уколико је неко од судија спречен, молим да ми на време јави, да бих нашао замену. Рок за гласање је уторак, 08.11.2022. до 20,00 часова. Гласови се шаљу на мој мејл nikic.branislav@gmail.com

Ево одабраних ребуса:

 


ВРЕМЕПЛОВ

Ребуси преузети са блога Недјељка Недића.


02 новембар 2022

 

Propozicije 21. Međunarodnog prvenstva Srbije za anagramiste

1. Pravo učešća imaju ljubitelji enigmatike iz Srbije i inostranstva. Radovi se sastavljaju isključivo na srpskom jeziku, a prihvataju se samo čisti anagrami, bez izmene, manjka ili viška slova. Maksimalna dužina anagrama može da bude 50 slova (o
sim ako je tema u anagramnom izazovu nešto duža). 

2. Tokom prvenstva održavaju se dva kola, a anagramistima se boduje ukupno 18 takmičarskih radova. U svakom kolu takmičari mogu da prijave po dva rada za minijature, anagramirane ličnosti, generalnu kategoriju i aktuelne anagrame, kao i jedan rad za anagramni izazov (tema koju određuje domaćin). Na revijalno takmičenje "Crven ban" u svakom kolu mogu se prijaviti dva vulgarna anagrama.

3. U kategorijama sa duplim programom svakom takmičaru radovi će se razvrstavati u dve grupe, po abecednom redosledu rešenja. Takmičarima nije dozvoljeno da dupliraju anagrame sa istim rešenjem.

4. Radovi za prvo kolo primaju se od 1. do 30. novembra 2022, a drugo kolo održaće se u decembru.

5. Anagramisti tokom kola mogu da pošalju i više radova, ali u tom slučaju dužni su da naprave selekciju radova. Ako to ne urade, selekciju će umesto njih obaviti domaćin takmičenja. U slučaju da neki anagrami svojim kvalitetom ne zadovoljavaju osnovne standarde, domaćin će te anagrame izostaviti iz konkurencije.

6. Radovi se šalju na blog ŠMEK ili na mejl 
zradisavljevic@yahoo.com. Pred kraj svakog kola biće data lista predloga, tako da će autori još dan-dva imati mogućnost za ispravku nominacija.

7. Na kraju takmičenja, biće obavljen izbor najboljih anagrama u 2022. godini. Nezavisno od 21. Međunarodnog prvenstva Srbije, biće održan i izbor "Crven ban", za najbolji vulgarni anagram u 2022. godini.

Svim takmičarima želimo odlične anagrame i uspeh u takmičenju, ali pre svega da se dobro zabave, u fer i korektnoj igri. Anagramni izazov za prvo kolo i detaljnije informacije možete pogledati na adresi bloga ŠMEK: chessandpuzzles.blogspot.com

01 новембар 2022

NAJREBUS OKTOBRA

(PRVA FAZA)

Počinjemo sa izborom najboljeg rebusa objavljenog na ovom blogu u toku oktobra.

- Bodovanje će imati dve faze.
- U prvoj će, svi koji žele da učestvuju kao sudije, odabrati 10 rebusa koje smatraju najboljim, ali bez rangiranja. Nije dozvoljeno glasati za svoj rebus.
- Nakon prve faze, sabiranjem bodova, izdvojiću 10 najboljih i poslati šestorici sudija. Sudije će odabrati 5 rebusa koji im se najviše sviđaju i dodeliti im poene po redosledu 5,4,3,2,1.
- Prva faza počinje danas i trajaće do
subote 05.11.2022. do 20,00.
- Druga faza počinje u nedelju i trajaće do utorka 08.11.2022. do 20,00 časova, nakon čega ću sabrati ocene i proglasiti pobednika meseca.
- Vaše glasove možete poslati na moj mejl  
nikic.branislav@gmail.com  ili ih upisati kao komentar ispod ovog posta.

 

9906. Obeli Skandinavija (obelisk, Andi navija)
9907. Džo plin uvodi (Džoplin u vodi)
9908. Ljuljamo se na valima (Ljulj, Amos, Eva, Val, Ima)
9909. Uzde su u žene (uz Desu uže ne)
9910. Udes anketara (u Desanke Tara)
9911. Ma šta mi reče? (mašta Mire Če)
9912. Mamu zaboravio nono (mamuza, bor, avion, Ono)
9913. Savo na rolama kliže (Savonarola mak liže)
9914. Nikada više rifa (Nika davi šerifa)
9924. Leblebije (leb leb /b/ije)
9925. Redovite zapare (RE do viteza, pa RE)
9926. Okovi te zarobili (oko viteza RO bili)
9927. Ka Nadalu lete loptice (Kanada, lule, telo ptice)
9928. Ta ljuta rana (Talju tarana)
9929. Dom omela Vanda (do Mome lavanda)
9940. Aneroid (Dior, Ena)
9941. Amerikanista radi u Šibeniku (A Meri, kanistar, Adi, uši, Beni, ku)
9942. Napila se Dona ruma (na pi Lase, Donaruma)
9943. Sve promeni stečaj (s veprom Enis te čaj)
9944. Nakit utopili banci (na kitu top i Libanci)
9945. Stati je morao (s Tatijem orao)
9946. Ko režira ''Fausta''? (kore, žirafa, usta)
9947. Tulum bekrije prati (tulumbe krije Prati)
9948. Usnu kera šakala (u snukeraša kala)
9959. Ta pirgava Nemica (tapir, Gavan, Emica)
9960. Radnje Pariza (Ra, Dnjepar iza)
9961. Boško dao para Mari (Paramaribo, Škoda O)
9962. Ko lupa tu? (Kol u patu)
9963. Eli nije nema (E linije nema)
9964. Dobila premiju Senada (do Bila P remiju se nada)
9968. Pomeri Milo sto (po Merimi lotos)
9969. Pjeni se Jadar (Jenisej pa dar)
9970. Žedan sam! (jedan ram)