07 јул 2018

Liga optimizatora

U toku je julska optimizacija, a zadatak (posvećen Svetskom prvenstvu u fudbalu) se nalazi u prilogu. Konačni rok za slanje rešenja je 15.07. u 20:00. Pozivam vas da svojim učešćem podržite ovo takmičenje, kao i da obavestite svoje prijatelje i poznanike.

Srdačan pozdrav,
Jovan


 


VREMEPLOV

Skenirao i poslao Nedjeljko Nedić.

06 јул 2018


NAJREBUS JUNA
(DRUGA FAZA)


     U prvoj fazi glasanja učešće je uzelo 15 sudija. U drugu fazu ide 10 rebusa koji su sakupili od 5 do 10 bodova. U drugoj fazi glasanja, četvoro sudija odabraće 5 rebusa za koje smatraju da su najbolji i podeliće im bodove po sistemu 5, 4, 3, 2 i 1 bod. Sudije u drugoj fazi biće Ilija Đurković, Slavko Bovan, Ranko Skopal i Ejub Semić. 


     Ukoliko je neko od sudija sprečen, molim da mi na vreme javi, da bih našao zamenu. Rok za glasanje je nedelja, 08.07.2018 do 20,00 časova. Glasovi se šalju na moj mejl nikic.branislav@gmail.com  
Evo odabranih rebusa:01 јул 2018Počinjemo sa izborom najboljeg rebusa objavljenog na ovom blogu u toku juna.
- Bodovanje će imati dve faze.
- U prvoj će, svi koji žele da učestvuju kao sudije, odabrati 10 rebusa koje smatraju najboljim, ali bez rangiranja. Nije dozvoljeno glasati za svoj rebus.
- Nakon prve faze, sabiranjem bodova, izdvojiću 10 najboljih i poslati četvorici sudija. Sudije će odabrati 5 rebusa koji im se najviše sviđaju i dodeliti im poene po redosledu 5,4,3,2,1.
- Prva faza počinje danas i trajaće do četvrtka 05.07.2018. do 24,00.
- Druga faza počinje u petak i trajaće do nedelje 08.07.2018. do 20,00 časova, nakon čega ću sabrati ocene i proglasiti pobednika meseca.
- Vaše glasove možete poslati na moj mejl  
nikic.branislav@gmail.com  ili ih upisati kao komentar ispod ovog posta.

6148. Kate tepa deci (katete pa deci)
6149. Gaga mi je pametan (gagamije pa metan)
6150. Tristana strikan istera (tri stana s tri kanistera)
6151. Dodža mala kaparisala (do Džamala kapa, ris, ala)
6152. San Đeli Malajka (s anđelima Lajka)
6153. Sade snaje komorač (sa desna je komora Č)
6154. Makla se Rada (mak, laser, ada)
6155. Ustalo goveče (usta, logo, veče)
6156. Pera u Trir ode (pera u tri rode)
6157. Interspar (sretni par)
6158. Vojni rok (voćni sok)
6159. Mlijeko kobile (M lije Koko Bil E)
6163. Voli vas pop, a ja ne! (V Oliva, S Popaj, Ane)
6164. Par iznemoglih migranata (Pariz ne, Mogli H, mi granata)
6165. Ko kobile timari po livadama? (Koko Bil E, Tim A, Rip, Oliva, Dama)
6166. Sumoran gradić (sumo, rang, Radić)
6167. Dobar, loš, zao (dabar, los, Zaz)
6168. Alida Vali (Ali, Ida, Ava, Ali)
6169. Modri Ćorluka (Luka Modrić OR)
6170. Nema sako Igor (Mane, Sako i Rog)
6171. Dom Odri Hepbern (do ''modrih'' E P Bern)
6172. Sa Rajke pod Ivanu (Sarajke po divanu)
T01. Opustošiću teren (opus Tošiću te ren)
T02. Pišče, kako si? (Pišček A kosi)
T03. Ruina Golubačke tvrđave (Rui na golu Bačke, TV rđave)
T04. Luka kupi kestenje (Lukaku, Pike stenje)
T05. Uživa namćor Luka (UŽ Ivan, AM Ćorluka)
T06. Tonik Rosko pije (Toni Kros, kopije)
T07. Limesi sa korenima (Mesi, Sako, Ren i Mali)
T08. Golovi Nigerijaca (Golovin i Geri, J Aca)
T09. Divan dres i nije star (div, Andres Inijesta R)
T10. Polikardiografija (Pol, Ikardi, O Graf i ja)
T11. S avanom ode Ivo (Oviedo, Mo, Navas)
T12. Ekipa Kostarike (Pike, Akosta, Erik)
T13. Puno je Rusa (pusa Nojeru)
T14. Ponosi se meda (Po nosi Semeda)
T15. Jak ugriz manijaka (jak U, Grizman i jak A)
T16. Kupuje Dina (kup U, Jedinak, Vasin U)
T17. Merka Doru Dikan (Merkado, Rudi, Kan)
T18. Nikoli godi nes kava (S Kavani, Kol I, Godin E)
6178. Han sprema Jura (Hans pre majura)
6179. Po kazamatima tumara Dona (pokaza Mati Matu Maradona)
6180. Gol Dinama Zadru (Goldi namaza Dru)
6181. Stršljen (SaTaRa, ŠoLja, EtNa)
6182. Širi nam i lomi Raza tim (Milomir, a zatim Š Irina)
6183. Nadarena mašta Pikasa (nad arenama štap i kasa)
6184. Koš u talijanskim rukama (košuta, lija N, S Kim, RU kama)
6185. Sergej Milinković-Savić (svećenik, Gojić, Silva, Rim)
6186. Chic opere prate ritam (Chico pere Prater i TAM)
6187. Triko Lori mali (Trikolori, Mali)
6188. Selfi Igor lovi (S Elf i IG Orlovi)
6189. Dva treninga učo spasi (D Vatreni, N Gaučos/i/, pas)
6190. Nosi mama rešo Simi (N Osim, Amar E, Š osimi)
6191. Malo zamaram Amara (marama, loza, marama)
6192. Spi ta malena (s pitama Lena)
6197. Mir Amerima (Mira, Merima)
6198. Strika me Leon animira (s tri kameleona NI Mira)
6199. Umak uze Branislav (u maku zebra N i S lav)
6200. Samra vinjacima trguje (sa mravinjacima T R guje)
6201. Domar gari nasumice (do margarina su mice)
6202. Smeta mi granata (S meta migranata)
6203. Ja neću skijaše stopirati (Jane, ćuskija, šesto, pirati)
6204. Pored Varde Lisa Bonet (por, Edvard, elisa, bon, E.T.)
6205. Tko želi razmijeniti robu? (T kože, lira, zmije, niti, rob U)
6206. Doru bas uči ode (do ruba su čiode)
6207. Ko doli vino gudaču danas? (kod Olivinog uda čudan as)
6208. Ko kosi deki malinu? (kokos ide k imalinu)
6209. U školu baraba neće (Ušće, Kolubara, Bane)
6210. Dane pali baraku (Nepal i barakuda)
6211. Prilepak (pile, park)

Решења:
6197. Мир Америма (Мира, Мерима)
6198. Стрика ме Леон анимира (с три камелеона НИ Мира)
6199. Умак узе Бранислав (у маку зебра Н и С лав)
6200. Самра вињацима тргује (са мравињацима Т Р гује)
6201. Домар гари насумице (до маргарина су мице)
6202. Смета ми граната (С мета миграната)
6203. Ја нећу скијаше стопирати (Јане, ћускија, шесто, пирати)
6204. Pored Varde Lisa Bonet (por, Edvard, elisa, bon, E.T.)
6205. Tko želi razmijeniti robu? (T kože, lira, zmije, niti, rob U)
6206. Дору бас учи оде (до руба су чиоде)
6207. Ко доли вино гудачу данас? (код Оливиног уда чудан ас)
6208. Ко коси деки малину? (кокос иде к ималину)
6209. У школу бараба неће (Ушће, Колубара, Бане)
6210. Дане пали бараку (Непал и баракуда)
6211. Прилепак (пиле, парк)
6212. Тасу воли Јана (тас, уво, лијана)
6213. Ту шамарају нас (туш, ам, ара, јун, ас)