16 октобар 2022

Решења:
9918. Juri Casper Nicom (Jurica s pernicom)
9919. Сни Мариофил (снима Рио фил)
9920. Нед је лопужа (недјело пужа)
9921. Лава боле кости (лавабо, лек, ости)
9922. Но, страда му снајка (Нострадамус, најка)
9923. Мецена измени цене (меце наизменице не)
9924. Леблебије (леб леб /б/ије)
9925. Редовите запаре (РЕ до витеза, па РЕ)
9926. Окови те заробили (око витеза РО били)
9927. Ка Надалу лете лоптице (Канада, луле, тело птице)
9928. Та љута рана (Таљу тарана)
9929. Дом омела Ванда (до Моме лаванда)
9930. Големе цене (голе меце не)
9931. Настањено место (на стањеном Е сто)
9932. Прести жели Јулија (престиже лију лија)
9933. Групе далеко стигну (Гру, педале, кости, гну)
9934. Све ове особине (Инес, вео, вео, соб)
9935. Махер куле саградио (МА Херкулес, АГ радио)
9936. Катарзе браколомаца (Катар, зебра, коло, маца)