01 новембар 2010

Настављамо са истом темом и ове недеље, а од следеће недеље очекујте ново такмичење у решавању ребуса које ће за ову прилику припремити Славко Бован из Кикинде.

31 октобар 2010

РЕШЕЊА:
720. Мира жмига Јури (Мираж Мига јури)
721. Петко Алана псује (пет коала на псу је)
722. Наступ у Јемену (на ступу је мену)
723. Одлука поглавице (од лука по главице)
724. Колона полиције (коло на полици је)
725. Напали цивиле (на палици виле)
726. Полази Дане до стаје (пола зида недостаје)
727. Мата Дору води (матадор у води)
728. Изасланик аменује (иза сланика мену је)
729. Ужици јела (у жици јела)