27 април 2024

21 април 2024

Решења:
11145. Sin Neru vodi (Sinner u vodi)
11146. Taj mahalski Rom (Taj Mahal s Kirom)
11147. Гризу ми нерве (гриз у Минерве)
11148. Обрачун код ОК корала (/к/обра, чун, код, око, рала)
11149. Мени наранчу гули Вера (мени на ранчу Гуливера)
11150. Причам цури приче (при чамцу Рип риче)
11151. Трчи коза гором (ТР Чико, Загор ОМ)
11152. Мачка преде (мач, кап, ред Е)
11153. Поподне се крава телила (поп однесе кравате лила)
11154. Добра деди невеста (до браде дине, веста)
11155. Ко сако сатима носа? (коса, коса, Тиман, оса)
11156. Урами Јагодинка вез (ура, Мија, Годин, кавез)
11157. Луде финесе (Луј де Финес Е)
11158. Жан дар Милу даје (жандарм и лудаје)
11159. Кранкл у зони шута (кран, Клузо, Ниш, Ута)
11160. Загорци клети сазидали (Загор, цикле, тиса З и Дали)
11161. Материн гост је панкер (Мате, Ринго, Стјепан, кер)
11162. Воли ли син скијање (вол И, Лисински, јање)