24 март 2019

Решења:
6875. Уја мије лице (у јами јелице)
6876. Сазнасте лажи (саз на стелажи)
6877. Ере ми туку ћерку (еремит у кућерку)
6878. Рани јади (Руни ради)
6879. Ликвидатура (Лик вида тура)
6880. Опиру се седлари (опи Русе сед Лари)
6881. Наша лутања (на шалу Тања)
6882. Тен Кира негује (гује, тенк и ране)
6883. Предмет Омера (пред метом Ера)
6884. Дору колега бије (до рукола гурабије)
6885. Народ осујети то (на Родосу је Тито)
6886. Реклама за Рим (мираз, Амал, кер)
6887. Дом Ини Мак саградио (до Минимакса Г радио)
6888. Стриче Патриче пази! (с три чепа три чепа ЗИ)
6889. Нас плавушан критикује (на сплаву шанк, рит и кује)
6890. Пат игра Наталија (П ати, граната, лија)
6891. Ана, врати Мари шешир! (А на вратима рише Ш и Р)
6892. Саша лови Мари дупина (са шаловима Р иду П и НА)