25 фебруар 2012

Решења:
1301. Написмо, Арпаде, Марка (на писмо АР паде марка)
1302. Куписмо ноше (КУ писмоноше)
1303. Попис ми Маја ради (по писмима јарад И)
1304. Пса дресира Јово (ПС адресирај ово)
1305. Дама једе пешака (када, Маје, депеша)
1306. Глупе домарке (Г лупе до марке)
1307. Бордо боја дреса (Бор, Добој, адреса)

Иста тема је и наредне недеље, па шаљите ваше идеје.

20 фебруар 2012


Izvinjavam se svima na kašnjenju sa temom za ovu nedelju (nedostatak vremena i manjak ideja), ali evo neka tema bude 'pošta'. Sledi i prvi primer.

19 фебруар 2012

Решења:
1296. Посеј Донка лан (Посејдон К, ала Н)
1297. Купи Дона ресторан у Јапану (Купидон, Арес, Тор, Ану ЈА, Пан У)
1298. Сати радости (Сатир, Ад, ости)
1299. Прија паре скрила (Пријап, Арес, крила)
1300. Сви сине, изузев снајке! (с висине изу Зевс најке)