недеља, 19. фебруар 2012.

Решења:
1296. Посеј Донка лан (Посејдон К, ала Н)
1297. Купи Дона ресторан у Јапану (Купидон, Арес, Тор, Ану ЈА, Пан У)
1298. Сати радости (Сатир, Ад, ости)
1299. Прија паре скрила (Пријап, Арес, крила)
1300. Сви сине, изузев снајке! (с висине изу Зевс најке)

Нема коментара: