15 новембар 2014

09 новембар 2014

Решења:
3052. Још коло Касима вуче (Јошко Локас има вуче)
3053. Вуче нас Анти Леда (вуче на санти леда)
3054. Мами на баканал Андро Веру (мамина бака на Ланд Роверу)
3055. Подли Помет у Истри пива (под липом етуи с три пива)
3056. Мала вила на шест ари (Малави, Лана, шестари)
3057. Крива Греда (грива, креда)
3058. Буса се Мара (марабу, сасе)
3059. Каљава ципела (але, пица, ваљак)
3060. Ви три нара мерите (витрина, раме, рите)
3061. Доста Виолета краде (доставио летак Раде)
3062. Сада Малиша користи педикира (Садам, Алиша, Кори, Стипе, Дик, Ира)
3063. Универзијада (универ Зијада)
3064. Престала жестока паника (пре сталаже сто, капа Ника)
3065. Добар беседник (до барбе сед Ник)
3066. Сведоџба (све до Џ БА)
3067. Сава сади само сасе (са В-А, са Д-И, са М-О, са С-Е)
3068. Испредена конопља (испред Е, након О, ПЉА)