24 децембар 2023

Решења:
10890. Невини Новозеланђани (Нев и Нино возе лан Ђани)
10891. Користи панкеру бина (кори Стипан керубина)
10892. Оде Нура до Јапана (одену Радоја Пана)
10893. Западно од раја (Запа, дно, Одра, ја)
10894. Осмосмерка (ос Мос мерка)
10895. Старац и море (Стар Аци М оре)
10896. Завади момчади Мали (за Вадимом Чад и Мали)
10897. Уздах Омејада (уз Дахомеј ада)
10898. Пао занос орозима (ПАО за носорозима)
10899. Погледи с куле (По, Гледис, Куле)
10900. Неколико комада сира (Арис, Адамо, Коки, Локен)
10901. Зоро свани! (Зоро с Вани)
10902. Домет радара (до метра Дара)
10903. Проклета авлија (прије вола лакат)
10904. Нагао собар (нага особа Р)
10905. Купу слика Милан (купус Л и камила Н)
10906. Врцани мед Аки воли (Иловик, аде, мина, црв)
10907. Уредна Анти фризура (уре, дна, антифриз, ура)