09 септембар 2018

Решења:
6387. Осамарио сам ата (оса, Мари, оса, Мата)
6388. Лану ми Лана (лан у Милана)
6389. Труд око дјеце (Трудо код Јеце)
6390. Сад редов иза угла зури (садре до виза у глазури)
6391. Бојан ''Ало'' врати (боја на ловрати)
6392. Не дам орган (Неда, Морган)
6393. Ујак ата тимари (у јака тат и Мари)
6394. Ми сушимо ''караван'' (мис уши мокар аван)
6395. Парфем стисла Власта (парфе, Мстислав, ласта)
6396. Душко диже тон на Зорана (Д у шкоди, жетон, Назор, Ана)
6397. Радо једем беле бубреге (Радоје, Дембеле, БУ Бреге)
6398. Дидије Дрогба (Диди једро г/и/ба)
6399. Сади стабло Кира (садиста блокира)
6400. Санду кума гази (сандук у магази)
6401. Ја кум Лаки (јак у млаки)
6402. Вратила си се! (врат И, ЛА сисе)
6403. Полован капут (По Л, ован К, А пут)
6404. Плави конац (П лав, икона Ц)
6405. Славни глумачки пар (С лав, Н иглу, мач, кип, ар)