26 фебруар 2015Napomena: ličnost sa slike i ličnost u rešenju imaju nešto zajedničko - obe su rođene u februaru. Ličnost sa slike rođena je 12.02.1983. a ličnost iz rešenja na današnji dan 26.02.1982.
22 фебруар 2015

Решења:
3308. Уз Уб имају реке (у зубима Јуре ке)
3309. Докон Зола пере ципеле (до конзола перец и Пеле)
3310. Удомила догу Сара (Удо, Мила до гусара)
3311. Бијес Андалужана (бије сандалу Жана)
3312. Секира дасе фобија (Секи Рада сеф обија)
3313. Перо резу тегли (перорез у тегли)
3314. Дамски салон (Дамаск и слон)
3315. Питекантроп (пите, кан, троп)
3316. Лепа Јелена (леја, пелена)
3317. Канула Мари сузица (кану, лама, рис, узица)
3318. Доста је белаја Јане (до стаје бела јаја не)
3319. Крајцар и цекин (крај царице кин)
3320. Сандри ће Момо стић (с Андрићем О мостић)
3321. Нас и цуре броје (ребро је на сицу)
3322. Jared Leto (jare, dleto)
3323. Сврати мало на Ципар (с вратима лонац и пар)
3324. Када цури Коста жури (када цури, кост, ажури)
3325. Нага жена кука (нагажена кука)