19 мај 2019

Решења:
7018. Гол у Будиму (голуб у диму)
7019. Дуждеве супруге (дуж деве су пруге)
7020. Изака Лела буди (иза кале лабудови)
7021. Заре шетка Мајевицом (за решеткама је Вицо М)
7022. Па, штета постоји (паштета по Стоји)
7023. Добре даме нису саме (до Бреда мени, сусам Е)
7024. Тирамису скри Стева (Тирам, Исус Крист, Ева)
7025. Ужар уљику купи Дони (у жаруљи Ку купидони)
7026. Ушла је Ружица (у шлајеру жица)
7027. Нар у Жике (на ружи ке)
7028. Назеб Ристане (на зебри Стане)
7029. Таласам, Леко, морем! (Т ала са млеком оре М)
7030. Наду њима дај (на Дуњи Мајда)
7031. Ма, Љуба туче Кићу (маљ У, бат У, чекић У)
7032. Та бледуњава шармерка (табле, Дуња вашар мерка)
7033. Облак покрије сунце (Об, лак, По, кријес, унце)
7034. Зао сан Дучићу (узао, сандучић)