02 април 2022

ВРЕМЕПЛОВ

Ребусе скенирао и послао Живадин Јовановић.

01 април 2022

NAJREBUS MARTA
(PRVA FAZA)

Počinjemo sa izborom najboljeg rebusa objavljenog na ovom blogu u toku februara.

- Bodovanje će imati dve faze.
- U prvoj će, svi koji žele da učestvuju kao sudije, odabrati 10 rebusa koje smatraju najboljim, ali bez rangiranja. Nije dozvoljeno glasati za svoj rebus.
- Nakon prve faze, sabiranjem bodova, izdvojiću 10 najboljih i poslati šestorici sudija. Sudije će odabrati 5 rebusa koji im se najviše sviđaju i dodeliti im poene po redosledu 5,4,3,2,1.
- Prva faza počinje danas i trajaće do ponedeljka 04.04.2022. do 20,00.
- Druga faza počinje u utorak i trajaće do četvrtka 07.0
4.2022. do 20,00 časova, nakon čega ću sabrati ocene i proglasiti pobednika meseca.
- Vaše glasove možete poslati na moj mejl  
nikic.branislav@gmail.com  ili ih upisati kao komentar ispod ovog posta.

 

9416. Sementa Leri maćeha (s ementalerima Ćeha)
9417. Zaman Drago Rome stera (za mandragorom Estera)
9418. Opiranje naroda (Opi ranjena roda)
9419. Stegla Marina patika (s teglama Rina pa Tika)
9420. Kadete slama patetika (kade, tesla, mapa te Tika)
9421. Priče Kubanke (pri čeku banke)
9422. Dodela Oskara (Dode, Laos, Kara)
9423. Cici pas prija (Cicipas, Prija)
9424. Prizeman ujak (pri Zemanu jak)
9428. Orahe dila Marija (Ora, Hedi Lamar i ja)
9429. Sin ti jadan kupa kuje (Sintija Danku pakuje)
9430. Ukori tu bruku Milice! (u koritu Bruk umi lice)
9431. Oče, oni su dar (O čeoni sudar)
9432. Ukor ih rastavi (u kori hrasta VI)
9433. Očenaš ti traže (ocena, štit, raže)
9434. Stari komplet Ivoni traži Verica (s Tarikom pletivo, nit, raž, iverica)
9435. Svi Iranci (s/i/vi ranci)
9436. ''Ritam zločina'' (za Ričlom Tina)
9437. Uzusi Balkana (uz usi bal Kana)
9438. Raspoložiše me smehom (Ras položi šeme s Mehom)
9448. Prave štange (pra-veš, tange)
9449. Umakla Paula Vandi (Uma, klapa u lavandi)
9450. Normabel Ini jako škodi (Norma Belinija, koš, Kodi)
9451. Sosa mleko Valu daje (s osam lekova ludaje)
9452. Poruči novi materijal (por u činovima te rijal)
9453. Prelepe reči ode (Prele pere čiode)
9454. Amenhotep (peto H nema)
9455. Kupismo Opel kadete (Ku pismo, Opelka, dete)
9462. Kapric Inu satire (kap ricinusa, tire)
9463. Krajolik Astrahana (kraj olikastra Hana)
9464. Nastrani cimeri (na stranici Meri)
9465. Povezao sam Lazara (po veza, osa, mlaz, ara)
9466. Samo smireno (sam osmi Reno)
9467. Naša kamarila (na šakama rila)
9468. K Odri bi Časlav (kod ribiča s/p/lav)
9469. Đokoviću prijete (Đ okovi, ćuprije TE)
9470. Nedrag Rudi (nedra, grudi)
9471. Kapitulant (ka Pitu Lant)
9472. Dali za ludaru nije (dali Zalu dar unije)
9473. Sazom bije mnoge (sa zombijem noge)
9480. Bane riba Neri (baneri, baneri)
9481. Anu bi sram u tri zida (Anubis, Ra, Mut, R, Izida)
9482. Vi, teški ste gubitnici! (viteški steg u bitnici)
9483. Poče kiša (Poček i Ša)
9484. Banja Koviljača (Balakov, Oljača)
9485. Čaj s nanom Eta rado pije (Č Ajs, nanometar A do Pije)
9486. Ko parne strojeve gasi? (kopar, nes, troje, Vega, si)
9487. Prestanak oborina (pre stana K obori NA)
9488. Po Lovrijencu Radev ide (polo, vrije N, cura, Devide)

30 март 2022

 Jovan Novaković šalje najavu za nove optimizacije!

League Optimizers 2022

April Optimization - Super Loop

You've received this email because you are a subscriber of this site.
If you feel you received it by mistake or wish to unsubscribe, please click here.

27 март 2022

Решења:
9459. Сад ваде факини новац (са два дефа кининовац)
9460. Ова Лиса зубе крије (овал и саз у бекрије)
9461. Гита распреда (гитара спреда)
9462. Каприц Ину сатире (кап рицинуса, тире)
9463. Крајолик астрахана (крај оликастра Хана)
9464. Настрани цимери (на страници Мери)
9465. Повезао сам Лазара (по веза, оса, млаз, ара)
9466. Само смирено (сам осми Рено)
9467. Наша камарила (на шакама рила)
9468. К Одри би Часлав (код рибича с/п/лав)
9469. Ђоковићу пријете (Ђ окови, ћуприје ТЕ)
9470. Недраг Руди (недра, груди)
9471. Капитулант (ка Питу Лант)
9472. Дали за лудару није (дали Залу дар уније)
9473. Сазом бије многе (са зомбијем ноге)
9474. Славица воли Бору (С лавица, бор У)
9475. Држи Рада барјак (ДР жир, А дабар, јак)
9476. Паде влада (П аде, ВЛ ада)