20 септембар 2016

АНИМИРАНИ РЕБУС (6, 4, 6)
Ослободио је се
4703.                                                 Аутор: Светлана Јоргаћијевић


18 септембар 2016

Решења:
4677. Gustavo Kuerten (U Evert, ku Tsonga)
4678. Asta Nielsen (Stan i Selena)
4679. То таламбаса Дора (тотал амбасадора)
4680. Свијет нам комиран (с Вијетнамком Иран)
4681. Чари ране јесени (Сеничар, Иран, еје)
4682. Стрики не замера Десанка (с три Кинеза ме Раде санка)
4683. Луди Џеј (Лу ди-џеј)
4684. Нас трују сестрићи (на струју се стрићи)
4685. Ја јаче кркам (јаја, чекрк, ам)
4686. Големи сицеви на мотоциклима (голе мисице, вина, М отоци, клима)
4687. Ко ферма клипане (кофер, мак, липа не)
4688. Гробар Јака (гро барјака)
4689. Изабран Ера сад (иза бране расад)
4690. Насредин дијели новце Јури (насред Индије Лин овце јури)
4691. Разара неки вирус (Раза, ране, киви, Рус)
4692. Дошле машине (до шлема шине)
4693. Воли пир Ана (во, Ли, пирана)
4694. Јури на пир Ана (Јурина пирана)
4695. Та мора ван (Т Амор, аван)
4696. Сто година мита (стог О, динамит А)
4697. Нуде нискости (НУ Денис, кости)