25 новембар 2018

Решења:
6596. Оре бусје Никола (Ореб у сјени кола)
6597. Срде Лауру каматари (срдела у рукама Тари)
6598. Ја шепам (јаше Пам)
6599. Мајка децу негује (Мај, каде, Цуне, гује)
6600. Утва рано слеће (утвара, нос, леће)
6601. Подли стоматолог (под листом Ато, лог)
6602. Мара Мару жалила (лила марама, ружа)
6603. Сушим Ани кола (с ушима Никола)
6604. Скупо мјесто (с купом је сто)
6605. Сви би с тобом, бона! (свиб и сто бомбона)
6606. Обратићу се стрицу (о братићу сестриц/а=у/)
6607. Искрено ћутање (искре ноћу тање)
6608. Готиви Сенад Ивану (Готи висе на дивану)
6609. Већ иде одива (већи део дива)
6610. Испредена нит (испред Ен Анит)
6611. Вене Радојка (Венера, дојка)
6612. Девет рубина (деве, труби НА)
6613. Дојам екипе (до јаме кип Е)