05 децембар 2020

 

 


 

 

ВРЕМЕПЛОВ

Сећање на Милана Милина...

 

NAJREBUS NOVEMBRA

(2. faza)

 

     U prvoj fazi glasanja učešće je uzelo 13 sudija. U drugu fazu ide 9 rebusa koji su sakupili od 5 do 9 bodova. U drugoj fazi glasanja, četvoro sudija odabraće 5 rebusa za koje smatraju da su najbolji i podeliće im bodove po sistemu 5, 4, 3, 2 i 1 bod. Sudije u drugoj fazi biće Boris Nazansky, Ejub Semić, Ilija Đurković i Svetlana Jorgaćijević. 

      Ukoliko je neko od sudija sprečen, molim da mi na vreme javi, da bih našao zamenu. Rok za glasanje je nedelja, 06.12.2020 do 20,00 časova. Glasovi se šalju na moj mejl nikic.branislav@gmail.com  

Evo odabranih rebusa:04 децембар 2020

Decembarska optimizacija na Jovanovom blogu je počela, pa vas pozivam da uzmete učešće u ovom dugogodišnjem logičkom takmičenju.

December optimization

Crossword with Pentominoes

For more information visit the site Puzzles-jn

01 децембар 2020

NAJREBUS NOVEMBRA

(1. faza)

 

Počinjemo sa izborom najboljeg rebusa objavljenog na ovom blogu u toku novembra.
- Bodovanje će imati dve faze.
- U prvoj će, svi koji žele da učestvuju kao sudije, odabrati 10 rebusa koje smatraju najboljim, ali bez rangiranja. Nije dozvoljeno glasati za svoj rebus.
-
Nakon prve faze, sabiranjem bodova, izdvojiću 10 rebusa koji su dobili najviše poena i poslati četvorici sudija koji će odabrati najbolji rebus. Prva faza počinje danas i trajaće do petka 04.12.2020. do 20,00.
- Druga faza počinje u subotu i trajaće do nedelje 06.12.2020. do 20,00 časova, nakon čega ću sabrati ocene i proglasiti pobednika meseca.
- Vaše glasove možete poslati na moj mejl  
nikic.branislav@gmail.com  ili ih upisati kao komentar ispod ovog posta.

 
8218. Sade mi Murterani jele (sa Demi Mur teran i Jele)
8219. Mi kupismo te odaje (Miku pismo Teo daje)
8220. Kara me luda Vida (karamel u Davida)
8221. To Bago strini da dom (Tobago s Trinidadom)
8222. Sa Otom, Ela pazi baku (Sao Tome, La Paz i Baku)
8223. Porušena cigla (por, ušenac, igla)
8224. Plemenita jela (aleja, Tin E, Mel P)
8225. Nadi stan cimeri čistili (na distanci Meri Č i S Tili)
8226. Brine mama s kumom o njima (Bri nema masku, Momo Nj ima)
8227. Ispredeni sateni (ispred Enisa Teni)
8228. Bidenova kuma (bide, Novak, Uma)
8234. Eto opet komšije (Eto'o petkom šije)
8235. Kali, Rab i Jelsa (kalira Bijelsa)
8236. Probode mi moja Sneža lice (Prob ode mimo Jasne Žalice)
8237. Portoriko (Bor, Torino)
8238. Naju Piter udario (na Jupiteru Dario)
8239. Naša luka spasa (na šalu K as pa sa)
8240. Voli vers Tone (V Oliver Stone)
8241. Sto nevolja (Stone, V, Olja)
8242. Mitrovdan (tamni dvor)
8243. Sa Kosmeta limar ode (sako s metalima, rode)
8244. Kusturici Oscar (kus tur i cio Scar)
8245. Drugari Majevice (druga rima je Vice)
8251. Are sa Kube (sak u Beare)
8252. Bos iza Kuzme jaše (bosi Zak uz Mejaše)
8253. Sol dosu Rom (Soldo s urom)
8254. Podigla mama papuče (pod iglama mapa papuče)
8255. Popih ti ja malo vina (po pihtijama lovina)
8256. Go Rus koku nudi starom (Gor u skoku, nudista Rom)
8257. Ima doma pet ovaca (Ima do Mapetovaca)
8258. Sad vene lepa Rada (sa dve Nele parada)
8259. Dani jela Marti novi ćef (Danijela Martinović ef)
8260. Lude bude ljude (L Ude, B Ude, Lj Ude)
8261. Uzmi menice! (uz M imenice)
8262. Popust ih ujedini (pop u stihu je Dini)
8263. Sina juri mama (Sinaj u rimama)
8268. Malamo stan (Mala Mo, Stan)
8269. Tip sa snajom (Tipsa s najom)
8270. Tatino radovanje (tat i Nora do Vanje)
8274. Čačka Nemačka opet (Čačka nema, Č kao pet)
8275. Popaj se rumeni (po pajseru meni)
8276. Kartare skupiše po svetu (Kartaresku piše posvetu)
8277. Mati snaži Radu (Matis na žiradu)
8278. Dobra deca ručak imaše (do brade caru Čaki maše)
8279. Našle muža babe (na šlemu žaba BE)
8280. Ko stiže na peron osam? (kosti, žena, pero, nos, am)
8286. Tri Kostine maze (triko s Tine Maze)
8287. Svi Lauru cijene (svila u ruci Jene)
8288. Samonikli sirak (sa Moni klis i rak)

29 новембар 2020

Решења:
8268. Маламо стан (Мала Мо, Стан)
8269. Тип са снајом (Типса с најом)
8270. Татино радовање (тат и Нора до Вање)
8271. Прете с леђа кулови (пре Тесле ђак у лови)
8272. Лук окопа Луна (лук око пауна)
8273. Прича шипарица (при чаши пар ица)
8274. Чачка Немачка опет (Чачка нема, Ч као пет)
8275. Попај се румени (по пајсеру мени)
8276. Картаре скупише по свету (Картареску пише посвету)
8277. Мати снажи Раду (Матис на жираду)
8278. Добра деца ручак имаше (до браде цару Чаки маше)
8279. Нашле мужа бабе (на шлему жаба БЕ)
8280. Ко стиже на перон осам? (кости, жена, перо, нос, ам)
8281. Лењи Никола (Лењин и кола)
8282. Кастор и Полукс (К ас, тор ИП, олук С)
8283. Голови Јосипа Букала (Г О лови, ЈО сипа БУ, К ала)
8284. Хистолошки препарати (ХИ стол, ОШ кип, реп А, рат И)
8285. Многе нам, ага, раце поједе (М ноге, НА магарац, Е поје ДЕ)