02 фебруар 2012


При илустрацији овог ребуса искористио сам карикатуру нашег сјајног карикатуристе Душана Петричића.

29 јануар 2012

Решења:
1264. Зазидана грађевина (за Зидана Г рађе вина)
1265. Ко како лаже? (кока кола ЖЕ)
1266. Чекам Парижанку на обали Сене (Че, кампари, Жан, куна О, Бали, сене)
1267. Зове ме дједовина (зове, мед је до вина)
1268. Жалостиви њак (жал, ости, вињак)
1269. Чита стрип Ива (Чита с три пива)
1270. Од рибара куписмо ковача (Одри, бара, куп и смоковача)
1271. Доста Дара кија (до стада ракија)
1272. Сита је живина (сита, јеж и вина)
1273. Попина кола далеко викар одвезе (По, пинаколада, лекови, каро Д, вез Е)
1274. Плива даска пучином (П ливада с капучином)
1275. Пар краљевина (парк, раље, вина)