12 април 2011

И ове недеље настављамо са цветним темама.

11 април 2011

Решења:
929. Клема ти спала Никола (клематис па лан и кола)
930. Карате клуб (булке Т, ара К)
931. Ружан мирис (ружа Н, М ирис)
932. Ту липа никла лепо (тулипани К, лале ПО)
933. Да ли је опет унија мала (далије о петунијама ЛА)
934. Попа прати чича Крешо (По, папрат и чичак, решо)
935. Ера сакри нови мамац (са криновима маце РА)
936. Бруно лист узе (Б рунолист у ЗЕ)