21 август 2021

ВРЕМЕПЛОВ

Ребусе скенирао и послао Решад Бесничанин.

15 август 2021

Решења:
8918. Попапри Каја кашу (Попа при кајакашу)
8919. Оде Лазар шумом (одела за Ршумом)
8920. Утве на реци (у Твена реци)
8921. Траје ктиторска фама (трајект и Тор с кафама)
8922. Тешем и регале (теше Мире Гале)
8923. Гори би ти нашли ману (Гор и Бити на Шлиману)
8924. Пречка љестава клима (пре Чкаље ставак, Лима)
8925. Сумња комшија пала на Нату (с умњаком шија па Лана на Ту)
8926. Сламари к Ларкину мере (с Ламар и Кларк и нумере)
8927. Нас туче Том (На с тучетом)
8928. Ко таоце пази? (котао цепа Зи)
8929. Подварак Ава жели (по два рака важе Ли)
8930. Зла танго инструкторка (Златан го, ИН струк, Т орка)
8931. Чичу паре пуно кваре (ЧИ чупа репу Н, ОК варе)
8932. Доказана шпијунажа (до казана Ш пијун на Ж А)
8933. Доручак Ану радује (до руча кану, Ра, Дује)
8934. Марка уходи новинар (марка, ухо, Дино, винар)
8935. Карантанке нису рањиве (Каран, танк, Енис, ура, њиве)
8936. Мала Вида гњави дражена (Малави, дагња, видра, жена)