26 септембар 2011

25 септембар 2011

Решења:
1100. Психо-телекинеза (П, С и Х отеле кинеза)
1101. Преобраћени фанатици (пре Обра ћенифа на тици)
1102. Ријалити серијали (ријали, тисе, ријали)
1103. Дани лова на Тари (Данило ВА, Ната РИ)
1104. Предупређена одлука (преду пређе НА од лука)
1105. Нушићево дело (ушиће В одело Н)
1106. Бофл аутомобили (Б О флаутом обили)
1107. Долази Данијел из Неготина (до ЛА зида није Лиз него Тина)