10 октобар 2011


Мало сте се одмарали од састављања ребуса, па је време да се поново ангажујете. Тема за наредне две недеље су Кина и Јапан. Било шта везано за ове две источњачке земље искористите у поставци ребуса (не у решењу) и пошаљите на мој мејл   nikicb@ptt.rs

09 октобар 2011

Решења:
1121. Има Љубичево галопера (И маљ, У бич, Е во, Гал, опера)
1122. Ту је гроб Слободана (тује Г, роб С, лобода НА)
1123. Бус енигматама Литас тера (бусени Г, мат А, мали тастер А)
1124. Нема нико Браничево (немани, кобра, Ниче, во)
1125. Млади радник (МЛА дира Д, Н и К)
1126. Виминацијум (ви, ми, на Ц и Ј у М)
1127. Ергела Љубичево (ерг, Ела, љуби Ч Е, во)
1128. Табачка чаршија (ТА Бачка, Ч ар, шија)
1129. До Браничева скокне Заре (Добра, Ниче, Васко, Кнез, аре)
1130. Па да, Литас! (пада ли тас?)
1131. Љубичин конак (љуби чин Кон, ак)