18 август 2013

Решења:
2108. Климактеријум (клима к Терију М)
2109. Доп је разоран (до Пјера Зоран)
2110. Нестанак и шикана Талијана (Неста на киши ка Наталијама (м=н))
2111. Прелетања (Преле, Тања)
2112. За наскок осовимо Расима (Зана с кокосовим орасима)
2113. За нас нема нимало вина (Зана с неманима ловина)
2114. Укућанка (ак на ћуку)
2115. Нада, Леко, воду нали (на далеководу На Ли)
2116. Алегорија (алеја гори)
2117. Нама је стрика мио (Маје с три камиона)
2118. Права стока (крава, стопа)
2119. Косту Мира лема (кост у Миралема)
2120. Потворимо Суринам Антилима (По, твор и мосури на мантилима)
2121. Балави скијаши на Тари (бала, виски, Јашин, Атари)
2122. Резигнација подјелама (рез Игнација под јелама)
2123. На Пољуду галаме навијачи (напољу дуга, ламе на вијачи)
2124. Мајстори балуна (мај, сто, риба, луна)
2125. Мајстори с мора (мај, сто, рис, мора)