08 јун 2019
VREMEPLOV


NAJREBUS MAJA
(DRUGA FAZA)


     U prvoj fazi glasanja učešće je uzelo 13 sudija (Miroslav Cvetković, Branislav Nikić, Slavko Bovan, Zoran Milunović, Rešad Besničanin, Nedjeljko Nedić, Gojko Mandić, Nebojša Dragomirović, Momir Vučenović, Boris Nazansky, Ranko Skopal,  Ejub Semić, Svetlana Jorgaćijević).
      U drugu fazu ide 10 rebusa koji su sakupili od 6 do 12 bodova. U drugoj fazi glasanja, četvorica sudija odabraće 5 rebusa za koje smatraju da su najbolji i podeliće im bodove po sistemu 5, 4, 3, 2 i 1 bod. Sudije u drugoj fazi biće Ejub Semić, Boris Nazansky, Andon Koloski i Slavko Bovan. 
     Ukoliko je neko od sudija sprečen, molim da mi na vreme javi, da bih našao zamenu. Rok za glasanje je ponedeljak, 10.06.2019 do 20,00 časova. Glasovi se šalju na moj mejl nikic.branislav@gmail.com  
Evo odabranih rebusa:
06 јун 2019

Spisak sadašnjih i bivših saradnika (sastavljača, rešavača, sudija) za one koji će učestvovati na takmičenju u sastavljanju rebusa:

Andon Koloski
Antun Jurić
Boris Dubovski
Boris Nazanski
Branislav Nikić
Budimir Ćosović
Čedomir Jelić
Dejan Minić
Dragiša Cetić
Dušan Đukić
Ejub Semić
Gojko Mandić
Hajrudin Hodžić
Ilija Đurković
Ilija Ozdanovac
Ivan Andonov
Jovan Novaković
Luka Pavičić
Mihajlo Džudžar
Milan Milin
Milan Sečujski
Milan Žarkovački
Milosav Marjanović
Miloš Milićević
Mirka Šajić
Miroslav Živković
Miroslav Cvetković
Momir Vučenović
Nedjeljko Nedić
Nikola Milićević
Nikola Pešić
Nikola Petkovski
Novo Zekić
Pero Galogaža
Rade Goljović
Ranko Skopal
Raša Stanojević
Rešad Besničanin
Slavko Bovan
Svetlana Jorgaćijević
Snežana Sečujski
Tonči Milat
Tonći Kulić
Vladimir Kutnjak
Vladimir Šarić
Zoran Milunović
Zoran Radisavljević
Žarko Đokić
Željko Prvanov
Živadin Jovanović
Života Petković

05 јун 2019

Stigla je plaketa za pobednika takmičenja u rešavanju rebusa. Poneću je u nedelju kada idemo u Zagreb, po pehare sa prošlogodišnjeg takmičenja Kviskoteke.

04 јун 2019

Enigmatski klub Kikinda raspisao je novi sastavljački konkurs povodom ''Dana ludaje''. Evo kompletnog teksta preuzetog sa Slavkovog bloga.

ENIGMATSKI DANI LUDAJE


Enigmatski klub „Kikinda raspisuje tradicionalni sastavljački konkurs „Enigmatski Dani ludaje 2019“ u tri discipline:

UKRŠTENICA-SKANDINAVKA
Sastavite ukrštenicu skandinavku veličine 15x11 polja, odnosno to je 16 x 12 sa poljima za opis. Dakle, najduži vodoravni pojam može imati 15 slova, a najduži uspravni pojam 11 slova. Otvor za sliku je 6 x 6 polja i nalazi se u donjem desnom uglu. Obavezno uvrstiti  NAZIV BILO KOG GRADA U SRBIJI I NAZIV KULTURNE ILI TURISTIČKE ZNAMENITOSTI IZ TOG GRADA. Ukrštenicu NE treba opisivati, ali treba obavezno navesti izvore za manje poznate pojmove. U obzir dolaze i sela koja imaju neku znamenitost, ali sugerišemo da birate POZNATE tematske pojmove.

ANAGRAM
Sastavite čist anagram od ova 33 slova:
JEDINSTVEN MUZEJ SKULPTURA U TERAKOTI.
Napomena: Muzej “Terra” nalazi se u Kikindi.

REBUS
Sastavite klasični rebus u kome se u postavci (na slici) koristi naziv (SAMO) JEDNOG glavnog grada bilo koje države na svetu, ali naziv (u nominativu)  NE može biti kraći od pet slova. Svi ostali pojmovi u postavci rebusa su slobodni (po vašem izboru) Rebuse ne treba crtati. Dovoljno je poslati samo ideju, ali pri sastavljanju treba voditi računa o načinu prezentacije rebusa.

Propozicije:
1. Pravo učešća imaju svi koji žele, sa najviše po 3 rada za svaku disciplinu (dakle 3 x 3).
2. Sastavi se potpisuju punim imenom i prezimenom autora.
3. Radovi se sastavljaju na srpskom jeziku (ekavica, fonetsko pisanje stranih imena).
4. Ranije objavljeni rebusi biće eliminisani pre žiriranja.
5. U rebusima je dozvoljeno upisivanje "pomoćnih" slova, ali najviše DVA SLOVA.
6. Radovi se šalju na adrese: slavkobovan@yahoo.co.uk ilislavkobovan@gmail.com
ili poštom na adresu: EK “Kikinda”, Gavrila Principa 11, 23300 Kikinda.
7. Rok za slanje radova: 01.08.2019. do 24 sata.
8. Ocenjivanje će obaviti žiri sastavljen od uglednih enigmata po izboru EK „Kikinda“. Radovi koji budu u konkurenciji za nagrade biće ponuđeni žiriju pod šifrom.

NAGRADE:  Za svaku disciplinu pobednik će dobiti pehar i novčanu nagradu – 8000 dinara za ukrštenicu i po 5000 dinara za anagrame i rebuse.  Još nekoliko kvalitetnih sastava biti nagrađeno drugim prigodnim nagradama. Nagrade će biti uručene tokom “Dana ludaje” krajem septembra.

Kikinda, 03.06.2019.
Predsedništvo EK “Kikinda”03 јун 2019


NAJREBUS MAJA

Počinjemo sa izborom najboljeg rebusa objavljenog na ovom blogu u toku maja.
- Bodovanje će imati dve faze.
- U prvoj će, svi koji žele da učestvuju kao sudije, odabrati 10 rebusa koje smatraju najboljim, ali bez rangiranja. Nije dozvoljeno glasati za svoj rebus.
- Nakon prve faze, sabiranjem bodova, izdvojiću 10 najboljih i poslati četvorici sudija. Sudije će odabrati 5 rebusa koji im se najviše sviđaju i dodeliti im poene po redosledu 5,4,3,2,1.
- Prva faza počinje danas i trajaće do petka 07.06.2019. do 20,00.
- Druga faza počinje u subotu i trajaće do ponedeljka 10.06.2019. do 20,00 časova, nakon čega ću sabrati ocene i proglasiti pobednika meseca.
- Vaše glasove možete poslati na moj mejl  
nikic.branislav@gmail.com  ili ih upisati kao komentar ispod ovog posta.

7006. Ustaj Ilija! (u staji lija)
7007. Dogu Jana mazi (do guja namazi)
7008. Kont Inu umara (kontinuum ara)
7009. Sil neguje dobro dete (silne guje do brodeta /a=e/)
7010. Sitan Omašanin (s Itanom Ašanin)
7011. Striče, šljaka me nasekira (s tri češlja kamena sekira)
7012. Melika se seli sama (Mel i kase s elisama)
7013. Izabra Vesna ''Gator'' (iza brave snagator)
7014. Uzmimo zelenka (uz mimoze Lenka)
7018. Gol u Budimu (golub u dimu)
7019. Duždeve supruge (duž deve su pruge)
7020. Izaka Lela budi (iza kale labudovi)
7021. Zare šetka Majevicom (za rešetkama je Vico M)
7022. Pa, šteta postoji (pašteta po Stoji)
7023. Dobre dame nisu same (do Breda meni, susam E)
7024. Tiramisu skri Steva (Tiram, Isus Krist, Eva)
7025. Užar uljiku kupi Doni (u žarulji Ku kupidoni)
7026. Ušla je Ružica (u šlajeru žica)
7027. Nar u Žike (na ruži ke)
7028. Nazeb Ristane (na zebri Stane)
7029. Talasam, Leko, morem! (T ala sa mlekom ore M)
7030. Nadu njima daj (na Dunji Majda)
7031. Ma, Ljuba tuče Kiću (malj U, bat U, čekić U)
7032. Ta bledunjava šarmerka (table, Dunja vašar merka)
7035. Kori Jenkija Čejen (korijen, kijače, ren)
7036. Rum unuk uli (Rumun u Kuli)
7037. Pet kostima (Pet kost ima)
7038. Kupi dever dasku (kup ide Verdasku)
7039. Gaze Labu biciklima (gazela bubici klima)
7040. Vatikanistu klipan tera (Vat i Kan istukli pantera)
7041. Gaze Labu balavice (gazela, buba, lavice)
7042. Gaze Labu bauštelci (gazela, buba, uš, telci)
7044. Preminu Sarita (pre minusa Rita)
7045. Prevari varalica par varalica (pre variva ralica pa RV Aralica)
7046. Pretila mi lica (pretila Milica)
7047. Tričav Lazar (tri čavla, zar)
7048. Čeka Mika Raula (ček, am i karaula)
7049. Najam butika (na jambu Tika)
7052. Baksuzan i mator Ero (Baksu zanima torero)
7053. Jeleci me tište (Jele cimet ište)
7054. Otela ubrus Avi Lisa (Otela u Brusa Vilisa)
7055. Lado Leskovar (ladolež, kuvar)
7056. Naviru osećanja (na viru ose, Ć Anja)
7057. Da, Montreal je lep (Pelej, Laert, nomad)
7058. Pali ćumur Ifeta (Palić, u Muri feta)
7059. Udar eliminisan (u Dare lim i Nisan)
7060. Sir Vaso mjeri Barbari (s irvasom je ribar, Bari)
7065. Svi Rusi mahali (s virusima Hali)
7066. Naspi keru vode (na spikeru V ode)
7067. Pade živa sila (padeži Vasila)
7068. Aladin Mahmutović (ala, Din, Mah, Mujović)
02 јун 2019

Решења ребуса из протекле недеље:
7052. Баксузан и матор Еро (Баксу занима тореро)
7053. Јелеци ме тиште (Јеле цимет иште)
7054. Отела убрус Ави Лиса (Отела у Бруса Вилиса)
7055. Ладо Лесковар (ладолеж, кувар)
7056. Навиру осећања (на виру осе, Ћ Ања)
7057. Да, Монтреал је леп (Пелеј, Лаерт, номад)
7058. Пали ћумур Ифета (Палић, у Мури фета)
7059. Удар елиминисан (у Даре лим и Нисан)
7060. Сир Васо мјери Барбари (с ирвасом је рибар, Бари)
7061. Касапи вола месар Дине (каса, пиво, ламе, сардине)
7062. Злопате се дерани (низ, лопате, сед Ера)
7063. Окаснила Мира на бал (Лаба, нар, ималин, сако)
7064. Branislav Nikić (Bran, I, Slavni/ć/, Kić/a/)
7065. Сви Руси махали (с вирусима Хали)
7066. Наспи керу воде (на спикеру В оде)
7067. Паде жива сила (падежи Васила)
7068. Аладин Махмутовић (ала, Дин, Мах, Мујовић)