02 септембар 2023


 

ВРЕМЕПЛОВ

Ребусе скенирао и послао Решад Бесничанин.

01 септембар 2023

REBUSI SU SVUDA OKO NAS

Prilikom šetnje kroz TC Promenada u Novom Sadu, Zoran Radisavljević je primetio čuveni rebus (Nedeljko Kraker, Milan Sečujski, Zoran Radisavljević, Gojko Mandić), pa sam ga ja i uslikao. Može li neko da ga reši?  :)
Na ovim susretima, ekipu EK Braničevo predstavljalo je 3 člana: Branislav Nikić, Dr Jovica Dinčić i Mihailo Dinčić. Ostalo troje članova Jovan Novaković, Krsta Ivanov i Gordana Nikić nisu mogli da prisustvuju iz opravdanih razloga.


 22. SES u Kaću

Na susretima u Kaću, pre dodele nagrada za najuspešnije takmičare, iskoristio sam priliku da Gojku Mandiću uručim plaketu za najrebus 2022. godine koji glasi: BUDALE VODE SNOBOVE (Buda levo, desno bove). Fotografije poslao Slavko Bovan. 
NAJREBUS AVGUSTA
(PRVA FAZA)
 
Počinjemo sa izborom najboljeg rebusa objavljenog na ovom blogu u toku avgusta.
- Bodovanje će imati dve faze.
- U prvoj će, svi koji žele da učestvuju kao sudije, odabrati 10 rebusa koje smatraju najboljim, ali bez rangiranja. Nije dozvoljeno glasati za svoj rebus.
- Nakon prve faze, sabiranjem bodova, izdvojiću 10 najboljih i poslati šestorici sudija. Sudije će odabrati 5 rebusa koji im se najviše sviđaju i dodeliti im poene po redosledu 5,4,3,2,1.
- Prva faza počinje danas i trajaće do utorka 05.09.2023. do 20,00.
- Druga faza počinje u sredu 06.09. i trajaće do subote 09.09.2023. do 20,00 časova, nakon čega ću sabrati ocene i proglasiti pobednika meseca.
- Vaše glasove možete poslati na moj mejl  
- Druga faza počinje u sredu 06.09. i trajaće do subote 09.09.2023. do 20,00 časova, nakon čega ću sabrati ocene i proglasiti pobednika meseca.
- Vaše glasove možete poslati na moj mejl  nikic.branislav@gmail.com  ili ih upisati kao komentar ispod ovog posta.
 
10587. Spopale te rospije (s po palete Ros pije)
10588. Striku ćerka zove (s tri kućerka zove)
10589. Potištena devica (Pot i štenad, Evica)
10590. Repere pere Pišta (repe, repe, repišta)
10591. Žiri, skrati! (žir I, Skrat I)
10592. Tepam ti retko (Ret kote pamti)
10593. Brojanica (bor, Janica)
10594. Ana našla žar (ananas, Lazar)
10595. Ogromne bogomolje (O grom, nebo, gomolj E)
10600. Pijani šaman (Pija, Niš, Aman)
10601. Kulak otvara magaze (kula, kotva, rama, gaze)
10602. Bog artiste voli (Bogart i Stevo, Li)
10603. Čiča macu vodi (ČI čamac u vodi)
10604. Loto sistem Pera ima (lotosi s tempera(i)ma)
10605. Pričam curama o baladama (pri čamcu rama, obala, dama)
10612. Pirati plaše staroga ribara (Pira, tipla, šestar, Ogar i bara)
10613. Ogaravio Nikola Časlavu lice (Ogar, avioni, kolač, as, lav, ulice)
10614. Federiko Garsija Lorka (federi K, Ogar, sija L orka)
10615. Samo je doga risa gonila (samojed, Ogar i sag O'Nila)
10616. Dočekaše staroga ribara (do čeka šestar i bara)
10617. ''Uzo'''gardist Eli sipa (uz Ogar Distel i sipa)
10618. Astrologa riba buni (as, Trol, Ogar i babuni)
10619. Malenkosti moga rada (Malen, kostim, Ogar, ada)
10620. Imamo garante za zajam (imam, Ogar, Ante, Zaza, Jam)
10624. Jusuf Leriju suflira (JU sufleri, Jusuf, lira)
10625. Ponos i dika (Po nosi Dika)
10626. Otomani ne nadolaze (Oto Maninen, Edo, Laze)
10627. Na kontroli Stanoje (nakon trolista Noje)
10628. Sami smo stara moja (sa mis Mostara Moja)
10629. Izbaviše te pare (izba više Tepare)
10630. Šal Astrid ima (salaš, tri dima)
10631. Boro mori kadete (bor, omorika, dete)
10632. Najrebus (naje, brus)
10633. Omorika (oro, Mika)

27 август 2023

 Решења:

10609. Fer rođak (Ferro đak)
10610. Вани лаје пар керова (ванила је Паркерова)
10611. Копа се јама (Копа с ејама)
10612. Пирати плаше старога рибара (Пира, типла, шестар, Огар и бара)
10613. Огаравио Никола Чаславу лице (Огар, авиони, колач, ас, лав, улице)
10614. Федерико Гарсија Лорка (федери К, Огар, сија Л орка)
10615. Само је дога риса гонила (самојед, Огар и саг О'Нила)
10616. Дочекаше старога рибара (до чека шестар и бара)
10617. ''Узо'''гардист Ели сипа (уз Огар Дистел и сипа)
10618. Астролога риба буни (ас, Трол, Огар и бабуни)
10619. Маленкости мога рада (Мален, костим, Огар, ада)
10620. Имамо гаранте за зајам (имам, Огар, Анте, Заза, Јам)