17 април 2016

Решења:
4329. Маркизу стиже Латин (Марк изусти желатин)
4330. Полако борике руше (Полак обори керуше)
4331. И гранате слика марила (игра на Тесли камарила)
4332. Дистанцирање (Дастин цар, иње)
4333. Шерет наступа (Шер, Етна, ступа)
4334. Вишак масе (висак маше)
4335. Купи Нена мачету (купине на мачету)
4336. Устао Раде (уста ораде)
4337. Гладио Лео кокера (гладиоле око кера)
4338. Изолована станица (из олова наста Ница)
4339. Плати Наста у стаклари (платинаста уста Клари)
4340. Тринаеста плата (тинта пре Атласа)
4341. Вади мустру Мици (Вадим у Струмици)
4342. Спарно је Васо (с пар нојева со)
4343. Стрип с алама (с три пса лама)
4344. Аки те насекира, мала, јуче (аките на секирама лају, Че)
4345. Има нешто на Венери (Иман, Ештон, Аве, Нери)
4346. Брине та доб оца (бринета до боца)
4347. Астрономска цијена (ас. трон, Омск, Аци, Јена)
4348. Лије воду једра Сања (лијево Дује Драгања)