28 јун 2014
ВРЕМЕПЛОВ

Да се подсетимо поново сарајевског Орбиса и цртежа сјајног Тонћија Кулића. Знам само да су ово ребуси из броја 64, али немам податак које је године изашао.

22 јун 2014

Решења:
2714. Нас ипак туже (насип, акт, уже)
2715. Трик упалио Нела (три купа Лионела)
2716. Боли дуго рана (болид у Горана)
2717. Опалио нас Ристо шибом (опал и Насри с Тошибом)
2718. Ко шпара динаре за течај (кош, пара, дина, реза те чај)
2719. Дадох ти ја гол (Дадо Х, Тијаго Л)
2720. Кори Нина Брада (Коринина брада)
2721. Корина ниско пала (кори Нани Скопала)
2722. Батак Ленка нуди Мирели (Бата, клен, кану, дим и рели)
2723. Босна није лак ривал Лионеле (бос Нани, јела, крива Л, Лион, Еле)
2724. Романи бодре Марка (роман ИБ од Ремарка)
2725. Улазе с трга, не с улице (у Лазе стргане сулице)
2726. Да ли ниже Ката строфе? (Дали ниже катастрофе)