12 јул 2009

Kao što sam i obećao, evo rešenja za sve objavljene rebuse u prvoj nedelji ovog bloga:

1. Jak uzvik Inge (jak uz vikinge)
2. Sama komšinica (sa makom šinica)
3. Miniraju Maksim i Dino (mini RA, JU maksi, midi NO)
4. Zali vrt (zaliv, rt)
5. Bez Maje više nema ni šale (BE zmajevi ŠE nemani Š ale)
6. Mali nema sline (maline, masline)
7. Susedi sakrili macu (SU sedi sa krilima CU)
8. Do Tetova želi stići (do tetovaže listići)
9. Nama piše stari Pero (na mapi šestar i pero)
10. Nameti sestre Lele (na meti SE strele LE)
11. Obe babe bez zuba (O beba bebe ZZ u BA)
12. Donesi je ti (do Nesi Jeti)