13 децембар 2015

Решења:
4030. Лије вино винар (лијеви новинар)
4031. Миле риба сталажу (Милер и Баста лажу)
4032. Ала бабе зуре (Алаба без уре)
4033. Уходани лопови (ухо Данило пови)
4034. Да ли је дека јак (Дали једе кајак)
4035. Напети јуноша (на Петију ноша)
4036. Косту Ружа бије (у жаби је костур)
4037. Ружина пасторка нас уми (ружи напаст орка на суми)
4038. Супу Зоран гута, не преклиње (суп уз орангутане пре клиње)
4039. Ко баци машне? (кобац има шне)
4040. Оковани Прометеј (Новак је мерио топ)
4041. Добра Нела вара баксуза (до бране лав, барака, суза)
4042. Несташна Лела буди Ранка (Неста, шнале, лабуд, Иранка)
4043. Лови бабуна Хасан (на сахану Ба, бивол)
4044. Полако пије Илија (пола копије и лија)
4045. Слет Лам помиње (с лет-лампом иње)
4046. Сузе брата Блажа (СУ зебра, табла ЖА)
4047. Ико зеза Максу (И козе, замак СУ)
4048. Чека ме Радован (ЧЕ камера, Д ован)