21 октобар 2018

Решења:
6498. Уши була зар (у шибу Лазар)
6499. Кутињанин обу лекара (Кутиња Нино Буле кара)
6500. Купи маказе Миро! (куп има Каземиро)
6501. Снобе, ловцем матирај! (с нобеловцем Мат и рај)
6502. И дебата крену (иде бата к рену)
6503. Да ли све скаче? (Дали, свеска, Че)
6504. Стрика ме води на меч (с три каме во, динаме Ч)
6505. Већ и Нада тумара (већина датумара)
6506. Причају мрске сестрице псима (при чају мрс, кесе с трицепсима)
6507. Плес са вуковима (плех на луковима)
6508. Ражена слама (раже Н, а С лама)
6509. Ко кошуте опет лови (кокош У те О петлови)
6510. Жена соколара (раж, Ена, со, кола)
6511. Ави досади враголан (налог, Арвидас, О дива)
6512. Свекар тоне све ниже (све картоне Свен /д/иже)
6513. Покорна ти маса пуни касу (по Корнатима сапуни к асу)
6514. Бака Линда једе бело месо (бакалин даје дебеломе со)