18 новембар 2023

12 новембар 2023

Решења:
10786. Порок аса (по Рокаса)
10787. Ла кукарача (лак у Карача)
10788. Доби моћ Ана (доб Имоћана)
10789. Опак укор, нема шта (о паку Корне машта)
10790. Грана пуче (гранап уче)
10791. Масни ми цвикери (Мас, Нимиц, Викери)
10792. Сокови мака (с оковима Ка)
10793. Добре даме љепотице (до Бреда меље Пот ице)
10794. Спале ти гаће Радоване! (Спалети га ћера до Ване)
10795. Бане пали гај (Непал и гајба)
10796. Саша Капор (шака проса)
10797. Кости мени (костим Ени)
10798. Пећи на пелет (пећина, Пеле Т)
10799. Рана фаза рака (рана, фаза, рака)
10800. Пси јуре Петра по сали (пси, Јуре, Петра, По, Сали)
10801. Мете Миле чађ (ђаче, лимете М)
10802. Данима јасно прилагођавао си се (Дани, Маја, сноп, рила, го, ђавао, сисе)
10803. Могли сте рећи не (Мо, глисте, рећине)
10804. К ивици кланца Ренато полази (киви, цикла Н, Ц арена, топола ЗИ)