23 септембар 2018

Решења:
6424. ото колибу купи (оток Олиб у купи)
6425. Јеле на Корнатима (јеленак орнат има)
6426. Је ли кокош мрка? (јелик око шмрка)
6427. Ваш купац касни (вашку пацка сни)
6428. Стрина ради нама (с три нара динама)
6429. Прек уча диже тон (пре кучади жетон)
6430. Перу, Анка, ипак и Станка (Перуанка и Пакистанка)
6431. Притиснула ме Иранка (при Тисну ламе и Ранка)
6432. Спреда тор има вратнице (с предаторима В ратнице)
6433. Сви рачуни шумара буне (свирач у Нишу, марабу не)
6434. Дивна лупа оптичара (див налупао птичара)
6435. Ум ти тијело чини јаким (Умтити, јело, чинија, Ким)
6436. Кер у бурету (у теру бурек)
6437. Ја ребусе њему радим (јаре, бусење, Мура, дим)
6438. Плава жена (плажа, вена)
6439. Мату Трипо тезама гуши (мат у три потеза, маг, уши)
6440. Саде ми мурву (са Деми Мур Ву)
6441. Голу Бо видим (голубови, дим)