22 септембар 2012

21 септембар 2012

20 септембар 2012

18 септембар 2012

16 септембар 2012

Решења:
1522. Скакао младић са моста (с какаом Ладић сам оста)
1523. Лака тема за Вила;  Лакат Ема завила
1524. Марија чита Верна (маријачи, таверна)
1525. Борба такмаца (бор, батак, маца)
1526. У снаше старци гледали (усна, шестар, цигле, Дали)
1527. Ујак се није женио (у јакни јеж, Ен и осе)
1528. Добра вежбица (до браве жбица)
1529. Паклени предатори (пак Лени преда Тори)
1530. Умак од капара (Ума код капара)
1531. Стрина Рада бару гази (с три нара дабар у гази)
1532. Диван имам утисак (Исак, диван и мамут)

За наредну недељу (а можда и две) одабрао сам тему ''техника'' (телевизори, телефони, компјутери и сл.). Можете их користити и у поставци и у решењу, а идеје наравно шаљите на мој мејл: nikicb@ptt.rs