24 април 2021

ВРЕМЕПЛОВ

Ребусе скенирао и послао Живадин Јовановић.

20 април 2021

Od Jovana Novakovića stiže nova objava o takmičenjima u sudokuu i optimizacijama. Ako do sada niste učestvovali, vreme je da to učinite, jer su vrlo zanimljiva!

Special Update

Important!

I apologize for the wrong date.

Такмичење почиње 23. априла.

Created with‌ ‌ Explore Ascend

18 април 2021

Решења:
8635. Бану зла Стана (Бан уз ластана)
8636. Сни Марин гост Артур (снима Ринго Стар тур)
8637. Стари мајор гануо Бору (Стар има јорган у обору)
8638. Ко то тамо пева? (Тото, Томо, шева)
8639. Трпе зубари (трпезу бари)
8640. Prijesna jaja oni vole (prije naja Jason i vol E)
8641. Те славе слави место (Тесла, весла, виме, сто)
8642. Доњи веш (Соњи кеш)
8643. У нади, жено, живи! (Уна диже нож Иви)
8644. Попи Стам лажњака (По, писта, млажњак А)
8645. Самур вама скуп (са мурвама скуп)
8646. Шта пише стопер? (штап и шестопер)
8647. Надмене омразе (над Менеом Разе)
8648. Куди демократе она (куд иде мокра Теона?)
8649. Прија муку мучи (при јаму кум учи)
8650. И наши шамарају (Ина шиша Марају)
8651. Топла честитка (ТО плаче, С ТИ тка)
8652. Сто кавалира око Власте (сто, кава, лира, оков, ласте)
8653. Мали Нело почива (малине, лопоч, ива)
8654. Мишко брату нариса ракуне (миш, кобра, туна, рис, ара, куне)