07 март 2011

Решења ребуса из протекле недеље:

878. Псује Дару кум (ПС уједа руку М)
879. Смрдаре помијаре (С мрда репом И јаре)
880. Ала је мала плата (А лаје, МА Ла Плата)
881. Ала је топло лети (А лаје, топ ЛО лети)
882. Догађа се терор (дога ЂА, сетер ОР)
883. Добра вага (дога, брава)
884. Пасе во (пас ево)
885. Опасна дискусија (О пас на диску сија)
886. Крекер (кер, кер)