субота, 27. септембар 2014.VREMEPLOV

Podsetimo se malo i anagramnih rebusa iz Vjesnikovog Kviza. Autori su M. Čikić i D. Matas, a nacrtala ih je Olga Franić. Prilog skenirao i poslao Ilija Đurković.


уторак, 23. септембар 2014.
Ово је реаговање на ребус број 2601 Будимира Ћосовића.
недеља, 21. септембар 2014.

Решења:
2930. Екстрактор (екс трактор)
2931. Сто крајцера (сто крај цера)
2932. Подрумом одзвања (под румом од З Вања)
2933. Нагли се Румуни (на глисеру Муни)
2934. Горе гори гора (А рог, И рог, Е рог)
2935. Опет лови мачак (о петловима Чак)
2936. Шишке баби стоје (шишкебаби Стоје)
2937. На половини пута (Ната, поло, Вини Пу)
2938. Ведранова цигара (ведра, новац и гара)
2939. Премијер Омана (пре Мије Романа)
2940. Вијек учмалости (вије Кучма Л ости)
2941. Узбуркана мора (уз Бурка на Мо Ра)
2942. Сиво море шуми (с Ивом оре Шуми)
2943. Проказана декларација (Прока, Зана, декла, рација)
2944. Рискантан осигураник мути (рис Канта носи, гура Ник Мути)
2945. Укори туристу Ника (у кориту рис, туника)
2946. Капира Кијев одакле пацке долазе (капи ракије, вода, клепац, ке до Лазе)
2947. Убог отима јаје (Маја је у Боготи)
2948. Могли бисте плакати (Могли, бисте, плакати)
2949. Глобу Стана дала (глобус, танад, ала)
2950. Паја лице негује (пајалице, не гује)
2951. Супер лемилице (СУ перле Милице)
2952. Коњак опија (копија коња)
2953. Побуна раје (по бунара је)
2954. У Босни је дивно (У бос није, див НО)
2955. Изабра она у том обиласку шал (иза браон аутомобила скуша Л)