недеља, 15. септембар 2019.

Решења:
7246. Нас Ликар услика (на сликару С Лика)
7247. Савјестан сплавар (сав је стан С плав, ар)
7248. Доба беспарице (до бабе С П арице)
7249. Ово је доба нета (овој Е до Банета)
7250. Усан и нарвал (у Сани нар, вал)
7251. О, руж је скуп онима (оружје с купонима)
7252. Едиторијал о птицама на Уни (Еди Торија лоптицама на/п/уни)
7253. Сувише ширимо кревет Рушке (суви шешири, мокре ветрушке)
7254. Спот очара Маријана (с поточарама Ријана)
7255. Свод Еница мами шара (с воденицама миш, ара)
7256. Дошли перачу читачи (до шлипера чучи Тачи)
7257. Боле ли убоји? (Болели у боји)
7258. Тоникум узе Ира (Тони кум Узеира)
7259. Брада Реџи порасла (Б радар, Е џип, о Р ас ЛА)
7260. Оде сетва у пропаст (о десет ВА, у П ро, пас Т)
7261. Реке теку ка мору (рекет Е, кука, М ору)
7262. Тестове верица положила (тесто, веверица П, О ложи ЛА)
7263. На Суматри циклон хара (Н ас у М, А трицикл о Н, Х ара)

субота, 14. септембар 2019.ВРЕМЕПЛОВ

Ребусе скенирао и послао Живадин Јовановић.

недеља, 08. септембар 2019.

НАЈРЕБУС АВГУСТА

   Неизвесно и врло занимљиво! Након прве фазе гласања, издвојио се ребус Зорана Милуновића као најозбиљнији кандидат за 1. место. У другој фази гласања, тај ребус је од тројице судија добио оцену 4, а ребус Николе Милићевића, од исте тројице добио 5. Захваљујући великој разлици из прве фазе, Зоранов ребус је са 21 поеном освојио прво место, а Николин друго. Зорану све честитке за сјајан ребус (а нарочито за илустрацију), а Николи честитке за исто тако сјајан ребус и највише бодова у другој фази. Ево сада победничког ребуса и табеле са гласовима судија.Решења:
7229. Тето, ви ранисте Леа (тетовирани Стелеа)
7230. Ја не зурим у папир-маше (Јанез у Риму папи Р маше)
7231. Петицију ми шаљу, Тијана (пети цију/к/ миша љути Јана)
7232. Ко шуме сече војводи? (кош у месечевој води)
7233. Папуча деду жуља (папу чаде дуж уља)
7234. Патрик у магли степа (папа, три кума, глисте)
7235. Напредовати као рак (каро, акита, во, Дер, Пан)
7236. Властита наклада (влас титана, клада)
7237. Пала продаја станова (П ала, П рода, Ј Астанова)
7238. Мами Ћана грудима (Мамић, Ана, Гру, Дима)
7239. Убо калуђера Милан (у бокалу ђерам и лан)
7240. Бараба журно скаче (бар, абажур, нос, каче)
7241. Несташе ширити (Неста, шешит, Ити)
7242. Назеб рибара (на зебри бара)
7243. У решету носи воду (уре ШЕ, ТУ нос и во ДУ)
7244. Балавци Пелеха траже (БА лав, ципеле ХА, Т раже)
7245. Свијет ликује (свијетли К у ЈЕ)

четвртак, 05. септембар 2019.


NAJREBUS AVGUSTA
(DRUGA FAZA)


     U prvoj fazi glasanja učešće je uzelo 12 sudija (Svetlana Jorgaćijević, Gojko Mandić, Nedjeljko Nedić, Zoran Milunović, Nikola Milićević, Dragiša Cetić, Branislav Nikić, Boris Nazansky, Slavko Bovan, Budimir Ćosović, Milan Žarkovački, Vladimir Šarić).
      U drugu fazu ide 10 rebusa koji su sakupili od 4 do 9 bodova. U drugoj fazi glasanja, četvorica sudija odabraće 5 rebusa za koje smatraju da su najbolji i podeliće im bodove po sistemu 5, 4, 3, 2 i 1 bod. Sudije u drugoj fazi biće Miroslav Cvetković, Ilija Đurković, Nedjeljko Nedić i Boris Nazansky. 
     Ukoliko je neko od sudija sprečen, molim da mi na vreme javi, da bih našao zamenu. Rok za glasanje je nedelja, 08.09.2019 do 20,00 časova. Glasovi se šalju na moj mejl nikic.branislav@gmail.com  
Evo odabranih rebusa: