29 децембар 2019

Решења:
7501. Амаро Сими јак (Амар Осим и јак)
7502. Тај гад оперише (тајга до Перише)
7503. Milan, Roma i Napoli (Milan Romaina poli)
7504. Просипа воду Шана (проси Паво Душана)
7505. Сваде цара с туженицима (сва деца расту женицима)
7506. Нађа Команечи тка (на ЂА кома нечитка)
7507. Бела кафа (бала, кефа)
7508. Бен Акиба (жена риба)
7509. Брије Горан Жарка (бријег, оранж арка)
7510. Примитиван даса (при Мити Ванда СА)
7511. Посади лађа потону (посадила Ђапо тону)
7512. Пера је паметан (пераје па метан)
7513. Тај гад отима (тајга до тима)
7514. Јелена шлем оте лугару (јеле нашле мотел у гару)
7515. Прија мисли као сека (при јами слика осека)

28 децембар 2019


ВРЕМЕПЛОВ

За крај године ево занимљивог прилога који ми је скенирао и послао Андон Колоски. Ради се о руском часопису НИВА који је излазио пре 130 година. Цртежи ребуса били су јако лепо графички представљени, па је то главни разлог због којег их је Андон послао. Ево и његовог текста:

У руци имам укоричени илустровани журнал "НИВА" ,из 1890 (!) године.
На укупно 1348 страница смештена су 52 броја (дакле, излазио је једном недељно). Штампао се у царској Русији, у Санкт Петерсбургу.
У њему је  смештено много слика и информација из тадашње  Русије, Европе и света.
Између осталог, у тих 52 броја, смештени су укупно 72 задатка (ребуси, анаграми, шараде, логички проблеми, разне испуњаљке, алгебарски и геометријски задаци, шаховски проблеми...)  за решавање.
Оно што нас овде највише занима су ребуси. Њих има укупно 12 на броју.
За почетак ти шаљем 2, са датумима кад су објављени, и њихова решења која су дата после неколико бројева.
Верујем, иако су ребуси на руском, да ће пасионирани енигмати, бити задовољни ако ово објавиш на блогу.
Добро је  видети како су се  састављали ребуси пре скоро 130 година.

22 децембар 2019

Решења:
7484. Дору Мате рани (до рума терани)
7485. Лик Еру замара (ликер уз амара)
7486. Коња Кузма његује (коњак уз мале гује)
7487. Мапу Тома путописцима пут Осла посла (Мапуто, Мапуто, писци, Мапуто, слап Осла)
7488. Тоне рибар (тонер и бар)
7489. Домар им бежи лети (до Маримбе жилети)
7490. Добар тенис Ирене (до Барт/а/ Енис и Рене)
7491. Ко збија шале? (шал Е Козбија)
7492. Грмаљ ошамари јарана (грм, Аљоша, Марија, рана)
7493. Peru Nika hakira (perunika, /S/hakira)
7494. Мионеуралгија (пион, мурал, гуја)
7495. Предиво мала тка (пред Ивом алатка)
7496. Остаци Тракије (ос, Тацит, ракије)
7497. Немаштина нас кали (нема Ш Тина на скали)
7498. Сарајевски атентат (Т ат, не ТА, икс, В, еја, Р ас)
7499. То бол Аци ствара (тоболац, Ист, В ара)
7500. Амадеус Моцарт (ам, аде УС, М о Ц, ар Т)

21 децембар 2019ВРЕМЕПЛОВ

Ребусе скенирао и послао Андон Колоски.


15 децембар 2019

Решења:
7466. Дарови за малишане (Ена, шила, мазиво, Рад)
7467. Филијала банке (Фил, Илија, Алаба, Анке)
7468. Дога Каћу рани (до гака ћурани)
7469. Дама скида маску злице (Дамаск и Дамаск уз лице)
7470. Уја рен узима (у Јарену зима)
7471. Фаза нам искочи (фазана мис кочи)
7472. Дели Јан аков Аници (делија на кованици)
7473. Петла зели кока (Пет лаже Ликока)
7474. Мисли мене муче (мис Лиме не муче)
7475. Пола киле пасуља (по Лаки Лепа, С уља)
7476. Прелепа сте жена (Преле, пасте, Ж Ена)
7477. Ко да дресеру жирафу (код адресе руж и раф У)
7478. Гро бљескова Ницом (гробље с кованицом)
7479. Те сладуњаве сцене (Тесла, дуња, Вес, цене)
7480. Медицина рада (медина цирада)
7481. Сам у рају (самурај У)
7482. Вариола вера (вари Оливера)
7483. Овдје чак има кафе (ОВ дјечак, И маказе)

13 децембар 2019