25 децембар 2022


SREĆAN BOŽIĆ SVIMA KOJI GA DANAS SLAVE!

Решења:
10102. Дома је Радојка (до Мајера дојка)
10103. Стани олуја слама докове (станиол у јаслама до Кове)
10104. Бистри политику Зоко (би стрип Оли тик уз око)
10105. На задатку је друг Алија (друга лија, назад ат кује)
10106. Доларе има на конту Риста (до Ларе Има након туриста)
10107. Нада је за Макарија (Аријана даје замак)
10108. Оде Вида на сајам (о деви данас ајам)
10109. Ко бди над нама сада? (Коб, Дина, дна, Масада)
10110. Радоја пије (Ра до јапије)
10111. Пета емисија (пета Еми сија)
10112. Насу прота ракије (насупрот ара Кије)
10113. Испробај Денисове патике! (испро Бајден и сове и патке)
10114. Оман и Јемен (о Мани је Мен)
10115. Харизма је нестала (Хари, змај, Енес, Тала)
10116. Зелени кадар (Рада, Кин, Елез)
10117. Надарени Јулије вози кола чудесно (над А рениј, улијево З и колач У десно)
10118. Наљутила Кате Мару (ура, метак, Али, туљан)
10119. Доста лукаве зујаре (Достал, у кавезу јаре)
10120. Лов Ренца радује (Ловрен, Цара, Дује)