31 јул 2011

Решења:
1020. Амор Еду гађа (А море, дуга ЂА)
1021. Поп лаже (по плаже)
1022. Поља нам ору (П Оља на мору) - Оља Црногорац
1023. Попе скупи шерпе (по песку пише Р ПЕ)
1024. Само мак иде Војкану (СА момак и девојка НУ)
1025. Мотоциклист (М отоци, К лист)
1026. Кора лимуна (корали М у НА)
1027. Ја то рибам (јато риба М)
1028. Скупе скуше (СК у песку ШЕ)
1029. Ту Риста мед узе (туриста, медузе)
1030. Бележимо речи (БЕ лежи, море ЧИ)