24 септембар 2022

ВРЕМЕПЛОВ

Ребусе скенирао и послао Живадин Јовановић.

18 септембар 2022

Решења:
9848. Ликовњак (Ликов њак)
9849. Узоран аутор (у Зорана утор)
9850. Бабе лове деке (Бабелове деке)
9851. Дино Мерлин (Дин, /Х/омер, Лин)
9852. Јаки Крезу бицепси (јак и крезубице, пси)
9853. Наивко вуче хуље (на Ивкову чехуље)
9854. Кошмари Хуана море (кош, марихуана, море)
9855. Има лопов и јена (И мало повијена)
9856. Причекали ме рођаци (приче, Калимеро, ђаци)
9857. Топле сузе Урошеве (топлес уз еуро шеве)
9858. Да ли јесен сан снива? (далије, Сен Санс, нива)
9859. Ко њега следи? (коње гас леди)
9860. Кадифа Кир Јање (кади факир јање)
9861. Кона кукала Харију (конак у Калахарију)
9862. Ује, деко, Мара цени (уједе комарац Ени)
9863. Суд Арубљана - судар Убљана
9864. Јакша, калфа, занат кује (јак, шакал, фазан, ат, кује)
9865. Петролеј бу славу дала (ПЕ тролејбус, лав У, Д ала)
9866. Лако њима кад имају редаре (ЛА коњи, мак А, дим АЈ, уре Д, аре)