12 фебруар 2017


Iako nedeljom ne objavljujem rebuse, ovaj put pravim izuzetak zbog aktuelnog rođendanskog rebusa.

Решења:
5008. Сана нас омамила (с ананасом Амила)
5009. Дина мити Маријана (динамит има Ријана)
5010. Финкиње напиле Тина (Финк и њена пилетина)
5011. Подрум у Суботици (по друму су б/у/тици)
5012. Лепи Ненад и нар има (лепине на динарима)
5013. Слутња масу сатире (с лутњама су сатире)
5014. Истичем прес (исти чемпрес)
5015. Мали наук Аци (малина у каци)
5016. Оме тимари Нада (о мети маринада)
5017. Укини возове! (у Кини во зове)
          Укини вожње! (у Кини во жње)
5018. Сале Мили цеди лан (са лемилице Дилан)
          Сале Мили цеди нар (са лемилице динар)
5019. Нас окови мало жуље (на соковима лож-уље)
5020. Солиста (со, листа)
5021. Ида ликује (и Дали кује)
5022. Бори се Жана удварала (Бор и Сежана у два рала)
5023. Роберт Паулетић (робе Р Т, па улети Ћ)