30 април 2023

Poštovani posetioci bloga. Od danas pa sve do sledeće nedelje napraviću pauzu u radu bloga zbog praznika, a zatim i zbog pripreme slave (Đurđevdan) koju slavim u subotu 6. maja. Pratiću samo glasanje za najrebus maja. Svima želim srećan praznik rada!NAJREBUS APRILA
(PRVA FAZA)
 
Počinjemo sa izborom najboljeg rebusa objavljenog na ovom blogu u toku aprila.
- Bodovanje će imati dve faze.
- U prvoj će, svi koji žele da učestvuju kao sudije, odabrati 10 rebusa koje smatraju najboljim, ali bez rangiranja. Nije dozvoljeno glasati za svoj rebus.
- Nakon prve faze, sabiranjem bodova, izdvojiću 10 najboljih i poslati šestorici sudija. Sudije će odabrati 5 rebusa koji im se najviše sviđaju i dodeliti im poene po redosledu 5,4,3,2,1.
- Prva faza počinje danas i trajaće do nedelje 07.05.2023. do 20,00.
- Druga faza počinje u ponedeljak 08.05. i trajaće do četvrtka 11.05.2023. do 20,00 časova, nakon čega ću sabrati ocene i proglasiti pobednika meseca.
- Vaše glasove možete poslati na moj mejl  
- Druga faza počinje u ponedeljak 08.05. i trajaće do četvrtka 11.05.2023. do 20,00 časova, nakon čega ću sabrati ocene i proglasiti pobednika meseca.
- Vaše glasove možete poslati na moj mejl  nikic.branislav@gmail.com  ili ih upisati kao komentar ispod ovog posta.
 
10346. Bal uposlenika (Balu posle Nika)
10347. Zaželeo Musa kupusa (za želeom u saku pusa)
10348. Ode mami minorka (akronim ima medo)
10349. Minsko polje (Minsk, po Olje)
10350. Zabasala Spasa (žaba, salaš, paša)
10351. Nagib ose (nagi, bose)
10352. Svetlana Savicka (kvasac na salveti)
10353. Ne damo prija Violi sinije (nije Neda Mo prijavio Lisi)
10354. Smara Tomi gradinara (s Maratom igra Dinara)
10358. Nema Rati dinara (ne Marat i Dinara)
10359. Prinova kuma Roka (pri Novaku Mark/o/ A)
10360. Nevenu spas Ere nada (ne Venus pa Serena da)
10361. Kamerman se napio (kame, rman, sena, Pio)
10362. Pomor žaba u Kovinu (po morža, bauk o vinu)
10363. Naudi cimer Kati (na udici merkati)
10364. Kontuzija nosa (Kon tuži Janoša)
10365. Meritorna odluka čuvaša (Meri Torna od Luka/ša/ čuva)
10366. Kipuću puštam Bilji (kip u ćupu, štambilji)
10367. Naudi Cigi Rica (na udici girica)
10368. Uzmite ranac Emin (uz Miterana Cemin)
10369. Pare otišle raji (pareo, tišleraji)
10370. Simon arhijerej (Si, monarhije, Rej)
10378. Stara Pazova (Tara, pas, zova)
10379. Šiša kuma Goran (Sisak, Umag, Oran)
10380. Bata Kanda (bat, Kanada)
10381. Panorame Rima (Pan, Ora, Merima)
10382. I mama zduhač (ima mazdu Hač)
10383. Tati Mate treba (tat ima tetreba)
10384. Ne ruži to zapažanje (Neru žito Zapa žanje)
10385. Gedže tiho love (gedžeti Holove)
10386. Snim, ali nije to to (snima linije Toto)
10387. Luka van Aše rasplaka Tima (luk, avan, ašera s plakatima)
10388. Ozvučiću radikale (Oz Vučiću radi kale)
10389. Parkur kuma gleda (par kurkuma G, led A)

Решења:
10375. Амра бати закука (Амрабат иза кука)
10376. Дуд ускок отима (Дуду с кокотима)
10377. Риба изо Бугарина (риба и зоб у Гарина)
10378. Стара Пазова (Тара, пас, зова)
10379. Šiša kuma Goran (Sisak, Umag, Oran)
10380. Бата Канда (бат, Канада)
10381. Панораме Рима (Пан, Ора, Мерима)
10382. И мама здухач (има мазду Хач)
10383. Тати Мате треба (тат има тетреба)
10384. Не ружи то запажање (Неру жито Запа жање)
10385. Геџе тихо лове (геџети Холове)
10386. Сним, али није то то (снима линије Тото)
10387. Лука ван Аше расплака Тима (лук, аван, ашера с плакатима)
10388. Озвучићу радикале (Оз Вучићу ради кале)
10389. Паркур кума гледа (пар куркума Г, лед А)
10390. Бехар Моника мирисала (БЕ хармоника, МИ рис, ала)
10391. Међународно право (међу Н ар О, дно П, РА во)
10392. Напета драма (на пет А Д, рам А)
10393. Мама мути сосове (МА мамути, СО сове)
10394. Бака Милева тражи ратлук (БА камиле, ватра, жир А, Т лук)