23 фебруар 2020

Решења:
7615. Доста ти венеш (до стативе Неш)
7616. Масажа би цару пасала (маса жабица, рупа, Сала)
7617. Прејака ракија (пре јака рак, Ија)
7618. Оде Лука сам у рат (о делу каса Мурат)
7619. Наручи граматику за даме (нар у чиграма тик уз адаме)
7620. При матури барабе зарадише (примат у рибара без ара дише)
7621. Sofia Kenin (sofa, Ike, Nin)
7622. Manchester City (Cathy, stremen, CI)
7623. Bong Joon-Ho (Borg, jod, uho)
7624. Петру Дара дочара Пазове (пет рудара до чарапа зове)
7625. Пробио Тика под (пробиотик, апод)
7626. Дотирам и Суареза (до тирамисуа реза)
7627. Истиче се рум (истиче серум)
7628. Следила се река (следи Ласе Река)
7629. Купи Донки хот-дог уја (куп и Дон Кихот до гуја)
7630. Dala mi nogu Emilija (D Al, A Minogue, M Ilija)
7631. Парком бајна Мара маше весело (пар комбајна, марама, шеве, село)
7632. Жупан руча месо (осе, мач, урна, пуж)