30 мај 2011

Тема за наредне две недеље су занимања (пекар, лекар, апотекар, ковач, тровач...). Наравно, треба их уклопити у поставку, а није обавезно да сви појмови у ребусу буду тематски.

29 мај 2011

Решења из протекле недеље:
970. Седативи (с Е дативи)
971. Подсетник (под С етник)
972. Камин у сали (ка минус А ЛИ)
973. Нада једе с апетитом (над А је Де с А петитом)
974. Бора ставља паре у сеф (Б О раставља, пар Е, у С еФ)
975. Сава сади само сасе (са В А, са Д И, са М О, са С Е)