10 децембар 2012

09 децембар 2012

Решења:
1647. Човече расти (ЧО вечера с ТИ)
1648. Осам пијетлова (О сам пије, Т лова)
1649. Следи доручак (следи Дору Чак)
1650. Првомајска фешта (М ајскафе, штап, Р во)
1651. Леп ти Ристо ресторан (лептири, сторе, стора Н)
1652. Варка фанатика (вар, кафана, Тика)
1653. Ко за сина тражи руменију? (коза, Синатра, жир у менију)