субота, 7. април 2012.


Zahvaljujući Jovanu Nediću i njegovoj arhivi, evo origanalnog izgleda Krakerovog rebusa. Hvala Jovane.

петак, 6. април 2012.

четвртак, 5. април 2012.

среда, 4. април 2012.

недеља, 1. април 2012.

Решења:
1348. Соса матер мити (с осама термити)
1349. Прија куму везује (при јаку муве зује)
1350. Ко марципан воли? (комарци, Пан, Воли)
1351. Сапет осао реве (са пет оса оре ВЕ)
1352. Имам дом у Верони (имам до муве рони)
1353. Плаче вам унука (пчела, мува, куна)
1354. Марама за бабу (бубамара, маза)
1355. Чиста је соба до мора (с обадом орач и стаје)
1356. Леп ти рођак (лептир О ђак)
1357. Хомољци му вероваше (ХО мољци, муве РО, ваш Е)