07 април 2012


Zahvaljujući Jovanu Nediću i njegovoj arhivi, evo origanalnog izgleda Krakerovog rebusa. Hvala Jovane.

01 април 2012

Решења:
1348. Соса матер мити (с осама термити)
1349. Прија куму везује (при јаку муве зује)
1350. Ко марципан воли? (комарци, Пан, Воли)
1351. Сапет осао реве (са пет оса оре ВЕ)
1352. Имам дом у Верони (имам до муве рони)
1353. Плаче вам унука (пчела, мува, куна)
1354. Марама за бабу (бубамара, маза)
1355. Чиста је соба до мора (с обадом орач и стаје)
1356. Леп ти рођак (лептир О ђак)
1357. Хомољци му вероваше (ХО мољци, муве РО, ваш Е)