15 април 2012

Нека тема за ову недељу буде Ускрс, овај пут може бити или у поставци или у решењу. Ваше идеје шаљите као и до сада на мој мејл  nikicb@ptt.rs  
Решења:
1366. Маринина документа (Марин и на доку мента)
1367. Перформанса мотора (Пер, Форман, Само, тора)
1368. Наслеђује баку Теодора (на слеђу је Баку, те одора)
1369. Препирке филателиста (пре пирке Фила, те листа)
1370. Популарност лако засити (поп, улар, нос, тла, коза, Сити)
1371. Дочека ли Марија течу (до чека лимарија, те Чу)
1372. Маларија напредује (мала Ријана пре Дује)
1373. Та рано сина дала (Тара носи Надала)
1374. Пошашавели борци пали (по шаша, Велибор, ципали)
1375. Са Мартом је присан Сима (самар, Том је при Сансима)
1376. Узели су доп Лазме и Јан (уз елису до плазме Ијан)
1377. Оде ми лова Тодоре (одоре, Деми Ловато)