20 септембар 2015

Решења:
3780. Пере Сима Пери лице (Перес има перилице)
3781. Дански Ром (Дан с Киром)
3782. Квар тети смета (квартет Исмета)
3783. Ко стрепи за мене? (кост, реп иза Мене)
3784. Воли желе Мура (во лиже лемура)
3785. Доба штедиша (до баште диша)
3786. Те-ве шопинг (шеве, топинг)
3787. Ела Пероци (Ола, переци)
3788. Халабука медија (хала, мед и јабука)
3789. Ма, до нас то није мадам (Мадона с Тонијем, Адам)
3790. Чича куми лану (чичак у Милану)
3791. Чича Кузми лану (чичак уз Милану)
3792. Попис аномалија (поп и с Аном Алија)
3793. Витешка борба (вртешка, торба)
3794. Воз ми је утекао (во, змије У, тека О)
3795. Везе Пеле по трави (ива Р, топ Е, лепезе В)